Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zajímavé

Eva Pejchalová – Podoby spolupráce

8. 1. – 1. 2. 2020 Galerie 2 Domu umění Ústí nad Labem Moment spolupráce můžeme popsat jako situaci, která je řešena více než jedním účastníkem, a to na základě určité vzájemné dohody. Podobně i tzv. kooperace nám naznačuje společnou práci, jež přináší výhody pro zúčastněné. Výstavní projekt Podoby spolupráce, prezentovaný v Galerii 2 v Domě umění Ústí nad Labem, představuje momenty a výsledky umělecké spolupráce, která se odehrávala v blízkém okruhu Evy Pejchalové. Autorka dlouhodobě zkoumá možnosti spolupráce a participativní přístupy v umění. Ze široké oblasti umění spolupráce si vybírá pro výstavu tři sociální skupiny – kamaráda, spolubydlící a rodinu z otcovy strany. Jednotlivé umělecké projekty s sebou nesou různou míru participace, ale společně jsou vystavěné na principu komunikace a individuálního vnímání světa, ve kterém žijeme. Všední činnosti napadá tvůrčí aspekt a Eva Pejchalová rozehrává proces dialogu, který je jedním z důležitých postupů v její participativně zaměře

Nejnovější příspěvky

Aleš Loziak – Opportunities

Jaroslav Prášil – "Radosti"

Jaroslav Prokeš – bez předmětu

Jaroslav Prášil – Pozdrav Brodu

Jaroslav Prášil - Jemná matérie

Katarína Hládeková – Hory ju sužujú

Sylva Francová – Šedé město

Iluze designu

Michaela Labudová – Standing Rock

Aleš Loziak – Makro a mikro / Dům umění Ústí nad Labem